Veldwerk

Maart 2014
Van de redactie:
Het is zondagavond 23 maart 2014. Op de redactie van Veldwerk hangt een vreemde stemming. Aan de ene kant voldoening en trots omdat we net weer een mooi boekje hebben gemaakt. Aan de andere kant een grafstemming, want het is het laatste
boekje. We kijken elkaar aan: dat was het dan, het is voorbij. We gaan Veldwerk missen, dat weten we zeker. Het vele werk, het schrijven van de stukjes, het priegelige lay-outwerk, het toveren met programma's om alles netjes op zijn plaats te krijgen. Maar bovenal zullen we elkaar als team gaan misen. Het is niet anders, het is gedaan. Dit nummer is een reis door 30 jaar historie van het clubblad en de club, en dat versterkt het gevoel van weemoedige nostalgie. Daarom moeten we snel gaan afsluiten, voor er tranen vloeien. We wensen onze lezers het beste en hopen dat Veldwerk ooit een waardige opvolger gaat krijgen, in welke vorm dan ook. Het ga u allen goed.
Marijn, Mireille en Ton

Klik hier om de de laatste Veldwerk on-line en bladerbaar te lezen.

December 2013
Van de redactie:
Voor u ligt de op een na laatste Veldwerk, want zoals u ongetwijfeld weet gaat Veldwerk verdwijnen. De nieuwe tijd zullen we maar zeggen. Daarom nu uw op een na laalste kans om alles te lezen wat in de vereniging om gaat, hoewel we hebben horen verluiden dat er een digitale opvolger komt.. We houden het als redactie het verder nu maar kort. Wij als redactie van Veldwerk wensen u prettige feestdagen en een heel goed paardenjaar 2014.

Oktober 2013
Van de redactie:
Na een prachtige zomer lijkt er weer een mooi Veldruitersieizoen in het verschiet te liggen. De eerste activiteiten, zoals de crosstraining en de onderlinge wedstrijden zijn al weer achter de rug. Hierover leest u meer elders in dit boekje. Op 29 oktober zal weer de Algemene Ledenvergadering worden gehouden; het is belangrijk dat
zoveel mogelijk leden deze vergadering bezoeken, niet in het minst omdat er een nieuwe voorzitter moet worden gekozen nu Jantien de tijd rijp acht om de voorzittershamer over te dragen. Ook v oor wat betreft Veldwerk staan er veranderingen op stapel. Omdat zich geen leden hebben aangemeld om de redactie te versterken heeft het bestuur besloten met Veldwerk te stoppen. De redactie vindt het erg jammer dat het zo ver heeft moeten komen, maar kan niet alleen het blad volschrijven: daar is echt medewerking van anderen voor nodig. Jammer dat niemand zich daarvoor beschikbaar heeft gesteld. In dit nummer ook een impressie van de menlessen die na de zomer weer zijn opgestart en waaraan zowel de instructie als de menners veel plezier beleven. De redactie wenst u een goed seizoen toe.

Juni 2013
Van de redactie:
Als ik dit stukje schrijf, is het concours net een dag achter de rug….. Wat een geweldig concours hebben we weer neergezet met z’n allen. Het weer zat natuurlijk mee, maar het moet allemaal wel geregeld worden. Alles liep gesmeerd en daarom mogen we met recht trots zijn. Het concours werd alweer voor de 14e keer georganiseerd, waarvan nu 10 keer op het land van Leo en Jeanne van Winden. Een paar weken voor het concours waren we nog in afwachting of het concours 2013 wel door kon gaan. Wat een slecht voorjaar hebben we gehad. De laatste weken droogde het hard op, werd er volop gemaaid en lag het terrein er weer picobello bij!!

April 2013
Van de redactie:
Er is weer een mooi clubblad in elkaar gezet. Geweldig dat door een paar enthousiaste vrijwilligers elke keer weer iets moois in de brievenbus valt! We hebben een “echte” winter achter de rug, met vorst en sneeuw. Dat was wel weer gezellig tijdens de nieuwjaarsreceptie. We stonden buiten bij het vuur, waar de erwtensoep in een grote pot boven hing om op te warmen. Vooral de sneeuw deze winter maakte dat niet alle lessen op maandag en woensdag door konden gaan. Maar het voorjaar komt eraan en we zijn weer vol enthousiasme voor de komende activiteiten. Zo zijn we weer begonnen met de organisatie van ons concours, dat dit jaar op zaterdag 8 juni gehouden gaat worden. Er zijn ook drie dressuurwedstrijden op onze eigen locatie gepland. Onze vereniging heeft dit jaar ook mee gedaan met het mooie landelijk ingesteld initiatief van het Oranjefonds en NLdoet. Op zaterdag 16 maart hebben we onze jaarlijkse klusdag gehad en ziet alles er weer “spic en span” uit. Het voordeel om de klusdag samen te laten vallen met NLdoet was dat we daardoor van NLdoet een mooie subsidie kregen.

December 2012
Van de redactie:
Deze laatste Veldwerk van 2012 probeert wat licht te brengen in deze donkere dagen voor en na Kerstmis. We kijken terug op een fantastisch jaar waarin we als vereniging veel tot stand hebben gebracht. En in 2013 gaan we met vereniging en clubblad op deze succesvolle weg door. Daar hebben we veel vrijwilligers voor nodig, dus meld je aan en stuur kopij in! De redactie wenst iedereen spetterende feestdagen en een fantastisch begin van het Nieuwe jaar!

September 2012
Van de redactie:
Sinds het verschijnen van de laatste Veldwerk hebben we twee hoogtepunten gehad in het Veldruiters-jaar: het uitermate geslaagde Concours Hippique op 30 juni en het Veldruiterkamp
op 7, 8 en 9 september. Van beide evenementen doe we u in deze Veldwerk uiteraard verslag met veel beeldmateriaal. Daarnaast treft u de uitslagen van de Utrechtse kampioenschappen, die voor de Veldruiters helaas minder succesvol verliepen
dan gehoopt: er ging niemand van de vereniging door naar de Hippiade.
Verder in dit nummer onze vaste rubrieken De Pen en de kijk op het leven
van Regency.

Klik hier om de laatste Veldwerk on-line en bladerbaar te lezen.