Veldruitercompetitie 2018

Na het succes van vorig jaar opnieuw georganiseerd

Geef je hier op!

Reglement Veldruitercompetitie

De Veldruitercompetitie wordt uitgeschreven voor pony’s en paarden combinaties klasse B t/m M2.

Voor deelname gelden de volgende regels:
- Je moet minimaal 4 wedstrijddagen van ons outdoor seizoen meedoen.
- Je kunt alleen meedingen als je officieel voor de KNHS meerijdt, dus met een geldige startkaart en voor officiële winstpuntenregistratie (HC starten telt dus niet mee).
- Je moet minimaal 8 proeven rijden. De beste 6 resultaten zullen meetellen voor de competitie. De ruiter met de hoogste score op basis van 6 resultaten wint de competitie. Als je meer dan 4 wedstrijddagen meerijdt dan tellen nog steeds de beste 6 resultaten mee. Bijvoorbeeld, wanneer je alle wedstrijden in het outdoor seizoen meerijdt, dat zijn 8 wedstrijddagen en maximaal 16 proeven, dan tellen dus de beste 6 resultaten mee voor de competitie.

Voor de categorieën pony's en paarden worden aparte winnaars berekend. Naast de standaardprijzen vanuit het vraagprogramma sluiten we tijdens de laatste wedstrijd in september af met het uitreiken van de competitieprijzen. Er zijn per categorie 3 prijzen beschikbaar:

De prijzen voor de beste ponyruiters zijn:
- 1e prijs €200,-
- 2e prijs €100,-
- 3e prijs €50,-

De prijzen voor de beste paardenruiters zijn:
- 1e prijs €300,-
- 2e prijs €200,-
- 3e prijs €100,-

De prijs is ongeacht in welke klasse er gereden is, promoveren naar een hogere klasse tijdens het outdoor seizoen is dus geen probleem.

Elke ruiter heeft maximaal 1 keer recht op één competitieprijs. Wanneer je met meerdere paarden meer dan 1 plek in de top 3 van de competitie eindigt, vervalt de laagste plek. De eerst volgende ruiter op de ranglijst komt dan op die plek in de competitie.

De winnaars van de competitie worden op zaterdag 8 september bekend gemaakt tijdens de laatste prijsuitreiking van die dag. De competitiewinnaars worden geacht zelf aanwezig te zijn om de prijs in ontvangst te nemen.

In geval van een ex aequo eindstand wordt de prijs niet gedeeld. De uiteindelijke winnaar wordt bepaald door de plaatsing. Degene die voor de 6 beste resultaten als hoogste geklasseerd was wint de competitie. Dus wanneer beide ruiters evenveel punten hebben gehaald, maar ruiter A 6x eerste was en ruiter B 4x eerste en 2x tweede, dan wint ruiter A.

Het bestuur van De Veldruiters behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, wijzigingen in het reglement door te voeren. In situaties waarin niet is voorzien beslist het bestuur van De Veldruiters.